09:00  
Hieronta 09:00
Varaa
Personal training 09:00
Varaa
Junioriohjaus 09:00
Varaa
09:30 Hieronta 09:15
Varaa
Personal training 09:15
Varaa
Junioriohjaus 09:15
Varaa
Hieronta 09:30
Varaa
Personal training 09:30
Varaa
Junioriohjaus 09:30
Varaa
10:00 Hieronta 09:45
Varaa
Personal training 09:45
Varaa
Junioriohjaus 09:45
Varaa
Hieronta 10:00
Varaa
Personal training 10:00
Varaa
Junioriohjaus 10:00
Varaa
10:30 Hieronta 10:15
Varaa
Personal training 10:15
Varaa
Junioriohjaus 10:15
Varaa
Hieronta 10:30
Varaa
Personal training 10:30
Varaa
Junioriohjaus 10:30
Varaa
11:00 Hieronta 10:45
Varaa
Personal training 10:45
Varaa
Junioriohjaus 10:45
Varaa
Hieronta 11:00
Varaa
Personal training 11:00
Varaa
Junioriohjaus 11:00
Varaa
11:30 Hieronta 11:15
Varaa
Personal training 11:15
Varaa
Junioriohjaus 11:15
Varaa
Hieronta 11:30
Varaa
Personal training 11:30
Varaa
Junioriohjaus 11:30
Varaa
12:00 Hieronta 11:45
Varaa
Personal training 11:45
Varaa
Junioriohjaus 11:45
Varaa
12:30
Varattu Varattu Varattu
13:00
13:30
14:00
Varattu Varattu Varattu
14:30
Hieronta 14:30
Varaa
Personal training 14:30
Varaa
Junioriohjaus 14:30
Varaa
15:00 Hieronta 14:45
Varaa
Personal training 14:45
Varaa
Junioriohjaus 14:45
Varaa
Hieronta 15:00
Varaa
Personal training 15:00
Varaa
Junioriohjaus 15:00
Varaa
15:30 Hieronta 15:15
Varaa
Personal training 15:15
Varaa
Junioriohjaus 15:15
Varaa
Hieronta 15:30
Varaa
Personal training 15:30
Varaa
Junioriohjaus 15:30
Varaa
16:00 Hieronta 15:45
Varaa
Personal training 15:45
Varaa
Junioriohjaus 15:45
Varaa
Hieronta 16:00
Varaa
Personal training 16:00
Varaa
Junioriohjaus 16:00
Varaa
16:30 Hieronta 16:15
Varaa
Personal training 16:15
Varaa
Junioriohjaus 16:15
Varaa
Hieronta 16:30
Varaa
Personal training 16:30
Varaa
Junioriohjaus 16:30
Varaa
17:00 Hieronta 16:45
Varaa
Personal training 16:45
Varaa
Junioriohjaus 16:45
Varaa
Hieronta 17:00
Varaa
Personal training 17:00
Varaa
Junioriohjaus 17:00
Varaa
17:30 Hieronta 17:15
Varaa
Personal training 17:15
Varaa
Junioriohjaus 17:15
Varaa
Hieronta 17:30
Varaa
Personal training 17:30
Varaa
Junioriohjaus 17:30
Varaa
18:00 Hieronta 17:45
Varaa
Personal training 17:45
Varaa
Junioriohjaus 17:45
Varaa
Hieronta 18:00
Varaa
Personal training 18:00
Varaa
Junioriohjaus 18:00
Varaa
18:30 Hieronta 18:15
Varaa
Personal training 18:15
Varaa
Junioriohjaus 18:15
Varaa
Hieronta 18:30
Varaa
Personal training 18:30
Varaa
Junioriohjaus 18:30
Varaa
19:00 Hieronta 18:45
Varaa
Personal training 18:45
Varaa
Junioriohjaus 18:45
Varaa
Hieronta 19:00
Varaa
Personal training 19:00
Varaa
Junioriohjaus 19:00
Varaa
19:30 Hieronta 19:15
Varaa
Personal training 19:15
Varaa
Junioriohjaus 19:15
Varaa
Hieronta 19:30
Varaa
Personal training 19:30
Varaa
Junioriohjaus 19:30
Varaa
20:00 Hieronta 19:45
Varaa
Personal training 19:45
Varaa
Junioriohjaus 19:45
Varaa
Hieronta 20:00
Varaa
Personal training 20:00
Varaa
Junioriohjaus 20:00
Varaa
20:30 Hieronta 20:15
Varaa
Personal training 20:15
Varaa
Junioriohjaus 20:15
Varaa
Hieronta 20:30
Varaa
Personal training 20:30
Varaa
Junioriohjaus 20:30
Varaa
21:00 Hieronta 20:45
Varaa
Personal training 20:45
Varaa
Junioriohjaus 20:45
Varaa
Hieronta 21:00
Varaa
Personal training 21:00
Varaa
Junioriohjaus 21:00
Varaa
21:30